Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/doc/www.sici-stroje-brother.cz/www/database.class.php on line 30
Obchodní podmínky


Obchodní podmínky

I. Objednání
1. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých povinných údajů v objednávkovém formuláři. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, smlouva vzniká dodáním zboží objednateli.
2. Prodávající má právo odmítnout objednávku od kupujícího, který neodebral, či řádně nezaplatil závazně objednané zboží v minulosti.
3. Provozovatelem internetových stránek www.sici-stroje-brother.cz  je společnost ONESOFT s.r.o. IČO: 283 04 152
4. Objednatelem zboží na serveru Šicí stroje Brother (www.sici-stroje-brother.cz) může být jen fyzická osoba starší 18 let nebo osoba právnická oprávněná uzavírat kupní smlouvy.

II. Dodací podmínky
1. Zboží bude dodáno na místo určení a zvoleného dodání dle objednávkového formuláře. Vlastnické právo přechází na kupujícího zaplacením sjednané ceny.
2. Standardní doba dodání je 1 - 3 pracovních dní. Pokud je doba dodání delší, je informace o délce dodání u konkrétního zboží.
3. Pokud kupující zásilku nepřevezme a ta bude vrácena zpět prodávajícímu, bude prodávající požadovat zaplacení všech přepravních nákladů od kupujícího.
4. Prodávající může objednávku zrušit pouze v případě, že zboží se již nelze dodat nebo se výrazným způsobem změnila cena. O této skutečnosti bude kupujícího ihned informovat.

III. Platební podmínky a cena
1. Zboží je splatné v hotovosti nebo po dohodě převodem na účet prodávajícího, ale v tomto případě bude zboží vyexpedováno až po připsání prodejní ceny na účet prodávajícího.
2. Každá objednávka bude evidována v systému, pro možné stanovení individuálních slev dle objemu a množství zakázek od téhož zákazníka
3. Pokud se na zboží vztahuje recyklační poplatek, je tento zahrnut v ceně zboží.

IV. Cena za dopravu a doprava zdarma
1. Cena dopravy je 120.- Kč i s DPH, cena dopravy na slovensko je 250,- Kč i s DPH.
2. Při celkové ceně objednávky nad 2.420,- Kč i s DPH, je doprava zdarma (také na slovensko). Pokud kupující odstoupí od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu, prodávající je oprávněn požadovat úhradu této dopravy.
3. Při úhradě dobírkou je tato zpoplatněna částkou 50,- Kč s DPH.
4. Doprava je výhradně realizována společností PPL (dodávka druhý pracovní den).

V. Reklamace
1. Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o zjištěných vadách do tří dnů od převzetí informovat prodávajícího a to e-mailem na adresu info@sici-stroje-brother.cz  Je nutný popis a rozsah vady.
2. V případě zjištění poškození přepravního balení ihned zkontrolujte zboží a sepište rozsah poškození a nechte podepsat dopravcem (nejlépe i nafoťte). Ihned nás o této skutečnosti informujte!
3. Reklamované zboží musí být doručeno do místa podnikání prodávajícího s označením čísla objednávky. Prodávající vyřídí uznanou reklamaci výměnou zboží, náhradním plněním, slevou nebo vrácením peněz dle obchodního zákoníku.
4. Prodávající nezodpovídá za vady způsobené nesprávným použitím, skladováním, vnějšími událostmi a nesprávnou manipulací kupujícího, za škody vyplývající z provozu zboží a funkčních vlastností. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
5. V případě nákupu zboží právnickou osobou je záruční doba 6 měsíců a transakce podléhá obchodnímu zákoníku.

VI. Informace o zboží
1. Informace o zboží jsou získávány od dodavatelů a výrobců šicích strojů. Taktéž příslušenství stroje udává výrobce. Změny v parametrech nebo příslušenství nejsou důvodem k reklamaci.
2. Prodávající upozorňuje, že "věrnost barev" na fotografiích nemusí naprosto přesně odpovídat realitě a je závislé i na kvalitě monitoru kupujícího.
 

VII. Závěrečná ustanovení
1. Kupující má nárok na vrácení zboží do 14 dnů od obdržení zboží bez udání důvodu. Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním nepoškozeném obalu. V tom případě je kupující povinen uhradit přepravní náklady a cena zboží mu bude po kontrole zboží vrácena formou převodu na účet.
2. Vyplněním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek, výši ceny objednaného zboží i dopravních nákladů.
3. Účastníci se ve smyslu ustanovení § 262 odstavce 1, obchodního zákona dohodli, že není-li obchodními podmínkami zde uvedenými výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.